25 листопада 2021 року, м.Монастириська - наукова конференція «Лемківська народна ноша: шлях крізь віки»

Напрямки конференції:
 
1. Традиційний народний одяг лемків: Південна Лемківщина (Пряшівщина, Західне Закарпаття), Північна Лемківщина. Комплексний аналіз. Спільне і відмінне.
2. Регіональна специфіка лемківського костюма. Дослідження традиційного костюма одного села, групи сіл, регіону.
3. Традиційні способи виготовлення та техніки оздоблення. Конструктивні та художні особливості комплексів лемківського одягу та окремих складових.
4. Лемківський костюм як невід’ємна частина лемківської культури. Лемківська народна ноша та традиційна обрядовість.
5. Історія і розвиток традиційного лемківського народного костюма. Вплив моди на лемківський стрій. Виселення лемків та процес занепаду традиційної культури, зокрема і вихід з ужитку традиційного одягу.
6. Лемківський костюм як виразник національної ідентичності. Лемки та їх сусіди: взаємовпливи у лемківському народному костюмі.
7. Лемківський одяг у музейних та приватних колекціях: комплектування, дослідження, збереження. Популяризація музейних надбань: традиційні та нові засоби.
8. Лемківський традиційний одяг як джерело натхнення. Розвиток у моделюванні сучасного костюму: обрядового, сценічного, святкового.
9. Шляхи залучення до пізнання лемківської культури, зокрема традиційного одягу, студентів профільних спеціальностей, загалом студентської молоді, а також дітей: знайомство, популяризація, відтворення, стилізація.
Форма участі: очна та дистанційна.

Поширити